top of page

Referenciáink

GREEN WHEELS - Operation, Repair and Service of Hybrid and Electric Cars

ERASMUS+ SECTOR SKILLS ALLIANCES

www.gwproject.eu

2016-2019

A projekt olyan szabadon hozzáférhető (OER) digitális tananyagot fejlesztett - hibrid és elektromos autók gyártása és szervizelése szakterületen, amely a legmodernebb pedagógiai módszereket alkalmazza.

Az új tananyag bevezetése során felmerülő kerettanterv-módosítási lépések az EU ECVET tanulási eredmény megközelítés (Magyarországon Képzési Keretrendszer) alapján történtek.

A projekt eredményei: komplex online Learning Management System (LMS), e-learning tartalom, nyomtatott munkafüzet, vizsga-dokumentumok, képes, online-szakmai szótár, kevert tanítási módszert támogató anyagok (Blended Learning), ECVET-en alapuló tananyag-leírás.

A projekt ajánlást tett az autóipari képzések hibrid és elektromos autók gyártásához és szervizeléséhez kapcsolódó területeinek ECVET alapú megközelítésére.

 

A projektben résztvevő országok: Csehország, UK, Szlovákia és Magyarország.

Mind a négy országban azonos típusú projektpartnerek dolgoztak együtt: egy szakképző intézmény, egy szabályozó szervezet és a munkaadók csoportjai.

 

Magyar projektpartnerek: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Fáy András Közlekedésgépészeti és Műszaki Szakközépiskola, Centre for Modern Education HU.

A projektet az UNESCO európai best-practice-nek nyilvánította 2019-ben és elérhetővé tette az UNESCO-UNEVOC oldaláról.

AUTOLANGUAGE – Autóipari Szakmák Idegennyelvi Képzésének Támogatása e-tananyag Fejlesztésével

Idegen nyelvi kompetencia fejlesztése szakképzési intézményekben

TÁMOP 3.1.2

www.autolanguage.cfme.net

2013-2015

Az átfogó, interaktív e-learninges portál célja, hogy az angol, illetve más idegen nyelvű szakmai nyelvoktatások támogatásával növelje a  szakképzés vonzerejét és az oktatás korszerűsítésével javítsa az autóiparban elhelyezkedni kívánók esélyeit. A portál angol és német nyelven összesen körülbelül 1500 interaktív gyakorlatot tartalmaz. Az Autolanguage kiemelt célja, hogy segítse a szakiskolai vagy felnőttképzésben résztvevő tanulót a műszaki szakszókincs elsajátításában, az alapvető nyelvtani szerkezetek elmélyítésében és használatában különböző, a szakmához köthető kommunikációs helyzetekben. Az alapvető műszaki szakszókincs biztosításával hozzájárul, hogy a tanulók biztonságot szerezzenek a szakmai nyelv használatában. A tananyagban megjelenő témák igazodnak az autóipari szakma világához, az autóval kapcsolatos szolgáltatásokhoz és az itt dolgozó szakemberek érdeklődési köréhez.

ALT - AUTOMOTIVE LANGUAGE TRAINING

ERASMUS

www.cfme.net

2012-2013

E-learning feladatok gyűjteménye az autóipari szaknyelvek oktatásának területén. Angol, német, cseh, szlovák és magyar nyelveken. A projekt keretei között autóipari szakmákat oktató szakképzési intézmények tanárai valamint oktatási szakemberek elemezték a szakiskolai szakmai idegennyelv oktatás szükségleteit és tettek javaslatot egy modern oktatási tartalom elemeire.

VOLLnet – Vocationally Oriented Language Learning for Automotive Professionals Network

ERASMUS LEONARDO PROGRAM

www.ldv.cfme.net

2012-2013

A VOLLnet 23 európai oktatási és egyéb szakoktatási-intézményből álló (7 fő és 16 csendes partner) hálózat 6 európai országban (Szlovákia, Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Egyesült Királyság, Törökország) működik. Célja, hogy összegyűjtse az európai best practiceket, tapasztalatokat, tananyagokat a szakmai nyelvtanulás területén (VOLL), különös tekintettel az autójavítás, szerviz és kiskereskedelem területére. A projekt célkitűzései - az erős hálózat létrehozása mellett - a korábbi sikeres LdV projektek eredményeinek érvényesítése. A projekt keretei között nemzetközi szakmai továbbképzésekre illetve tanárok és más műszaki oktatásban részt vevő szakemberek részvételével zajló - az automatizált szakmákra összpontosító -  nemzetközi workshopok kerültek megrendezésre.

KÖRNYEZŐ VILÁG – A Múlt öröksége program

INTERREG

www.kornyezovilag.hu

2006-2008

A Környező Világ projekt módszertana alapján, olyan tevékenységeket végeznek a résztvevők a digitális térben, amely tevékenységek támogatják a gyerekek és környezetük közötti érzelmi viszony kialakulását és egyben fejlesztik a gyerekek kompetenciáit (kommunikáció, munkavégzés szervezése, a csapatmunka és prezentálás). A projekt kapcsolódik a Nemzeti Alaptanterv által ajánlott tárgyközi és projektoktatáshoz.

EIT Urban Mobility - East HUB Accelerator Program

EIT Urban Mobility

www.eiturbanmobility.eu

2020 -

A Centre For Modern Education aktívan támogatja az EIT Urban Mobility East HUB Accelerator Program munkáját. 

A program az Örményországban, Bulgáriában, Grúziában, (Kelet) Németországban, Magyarországon, Izraelben, Moldovában, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Ukrajnában működő startupok támogatását, fejlődését segíti elő. Az egyedülálló 6 hónapos program, testre szabott coaching-al/mentorálással, workshop-okon való résztvételi lehetőséggel, irodahelység biztosításával. finanszírozási hozzájárulással és networking lehetőségekkel segíti a kiválasztott startup-okat, A program vezetője a ZONE Cluster Nonprofit Kft. (Magyarország), a program további partnerei a SpinLab (Németország), PowerHUB (Csehország) és az EcoMotion (Izrael). 

A CFME workshop-okat/rendezvényeket szervezésével, szakmai anyagok elkészítésével, marketing és kommunikációs feladatokkal támogatja a programot és a szervezőket.

bottom of page