top of page

Centre for Modern Education

A CFME dinamikusan növekvő, progresszív oktatási megoldásokat nyújtó társaság.

Az Internet segítségével olyan tanulási lehetőséget nyújtunk, amely bármikor és bárhol hozzáférhető.

Nemzetközi projektekben tervezünk, kivitelezünk és valósítunk meg képzésfejlesztést. Sokszínű közös oktatási programokon dolgozunk iskolákkal, múzeumokkal, civil szervezetekkel, állami hivatalokkal és a gazdaság szereplőivel.

Fő célunk az emberi erőforrások  fejlesztése.

Partnereink

CÉGEK

2007 óta állunk kapcsolatban Magyarországon működő nemzetközi autóipari vállalatokkal és működünk velük együtt képzési fejlesztések megvalósításán:

 • Mercedes Benz Magyarország - Kecskemét

 • Audi Hungáry Zrt.

CIVILEK

A CFME Kft 2005 óta szoros együttműködésben dolgozik számos magyarországi és nemzetközi civil szervezettel. Együttműködésük többek közt kiterjed a projektelőkészítésre, pályázatírásra és projektmegvalósításra.

Együttműködő Civil szervezetek:

 • Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány

 • Antikomplex polgári társulás

 • Občanské sdružení Tereza

 • Katedra informatiky a geoinformatiky ÚJEP

 • Fiatalok Kulturális Szövetsége - Ifjúsági Egyesület

TV CSATORNÁK

A televíziózás és az internet kapcsolódásait támogatva számos projektet valósítottunk meg a cseh nemzeti TV-vel együttműködésben.

MÚZEUMOK

Sokrétű együttműködést építettünk több magyar és cseh múzeummal, amelyek keretében új kiállítási koncepciók és múzeum-pedagógiai megoldások születtek.

Egyűttműködő Múzeumok Magyarországon:

 • LUMU - Ludwig Múzeum, Budapest

ISKOLÁK

Számos vidéki és budapesti alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézménnyel állunk kapcsolatban:

 • Vas- és Villamosipari Szakképzőiskola és Gimnáziuma, Sopron

 • ESZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Eger

 • SZSZC Csonka János Technikum, Szeged

 • Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola, Budapest

EGYÉNEK

Mindig kreatív technológiai megoldások kifinomult megközelítésére törekszünk. Projektjeink és kurzusaink során átgondoljuk, hogyan tudjuk a részvevőket minél jobban inspirálni és motiválni. 

Cégünk alapítói az elsők között voltak az elektronikus bankrendszerek kiépítésében a Cseh Köztársaságban. Megalapítása óta cégünk dinamikusan fejlődik. Nemzetközi projektjeink magas színvonalát jellemzi, hogy Green Wheels projektünk az UNESCO-UNEVOC kiemelt európai jógyakorlat elismerést kapott.

Küldetésünk

Jövőképünk az "Okos eLearning." Olyan intelligens és fejlett online eLearning megoldásokat tervezünk fejleszteni, melyre a kidolgozott tanulás-módszertan és a technológiai kifinomultság egyaránt jellemző.

Célunk az emberi erőforrás fejlesztésének támogatása. Fejlesztéseinkkel a minőségi oktatás választékát és hozzáférhetőségét kívánjuk növelni.

Oktatási innovációkat ajánlunk, melyek a modern információ- és kommunikációs technológiára épülnek.

pexels-fox-1595385.jpg

GREEN WHEELS - Operation, Repair, and Service of Hybrid and Electric Cars

ERASMUS+ SECTOR SKILLS ALLIANCES

www.gwproject.eu

2016-2019

A projekt olyan szabadon hozzáférhető (OER) digitális tananyagot fejlesztett - hibrid és elektromos autók gyártása és szervizelése szakterületen, amely a legmodernebb pedagógiai módszereket alkalmazza. Az új tananyag bevezetése során felmerülő kerettanterv-módosítási lépések az EU ECVET tanulási eredmény megközelítés (Magyarországon Képzési Keretrendszer) alapján történtek. A projekt eredményei: komplex online Learning Management System (LMS), e-learning tartalom, nyomtatott munkafüzet, vizsga-dokumentumok, képes, online-szakmai szótár, kevert tanítási módszert támogató anyagok (Blended Learning), ECVET-en alapuló tananyag-leírás. A projekt ajánlást tett az autóipari képzések hibrid és elektromos autók gyártásához és szervizeléséhez kapcsolódó területeinek ECVET alapú megközelítésére. A projektben résztvevő országok: Csehország, UK, Szlovákia és Magyarország. Mind a négy országban azonos típusú projektpartnerek dolgoztak együtt: egy szakképző intézmény, egy szabályozó szervezet és a munkaadók csoportjai. Magyar projektpartnerek: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Fáy András Közlekedésgépészeti és Műszaki Szakközépiskola, Centre for Modern Education HU. A projektet az UNESCO európai best-practice-nek nyilvánította 2019-ben és elérhetővé tette az UNESCO-UNEVOC oldaláról.

VOLLnet – Vocationally Oriented Language Learning for Automotive Professionals Network

ERASMUS LEONARDO PROGRAM

www.ldv.cfme.net

2012-2013

A VOLLnet 23 európai oktatási és egyéb szakoktatási-intézményből álló (7 fő és 16 csendes partner) hálózat 6 európai országban (Szlovákia, Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Egyesült Királyság, Törökország) működik. Célja, hogy összegyűjtse az európai best practiceket, tapasztalatokat, tananyagokat a szakmai nyelvtanulás területén (VOLL), különös tekintettel az autójavítás, szerviz és kiskereskedelem területére. A projekt célkitűzései - az erős hálózat létrehozása mellett - a korábbi sikeres LdV projektek eredményeinek érvényesítése. A projekt keretei között nemzetközi szakmai továbbképzésekre illetve tanárok és más műszaki oktatásban részt vevő szakemberek részvételével zajló - az automatizált szakmákra összpontosító -  nemzetközi workshopok kerültek megrendezésre.

Referenciáink

ALT - AUTOMOTIVE LANGUAGE TRAINING

ERASMUS

www.cfme.net

2012-2013

E-learning feladatok gyűjteménye az autóipari szaknyelvek oktatásának területén. Angol, német, cseh, szlovák és magyar nyelveken. A projekt keretei között autóipari szakmákat oktató szakképzési intézmények tanárai valamint oktatási szakemberek elemezték a szakiskolai szakmai idegennyelv oktatás szükségleteit és tettek javaslatot egy modern oktatási tartalom elemeire.

KÖRNYEZŐ VILÁG – A Múlt öröksége program

INTERREG

www.kornyezovilag.hu

2006-2008

A Környező Világ projekt módszertana alapján, olyan tevékenységeket végeznek a résztvevők a digitális térben, amely tevékenységek támogatják a gyerekek és környezetük közötti érzelmi viszony kialakulását és egyben fejlesztik a gyerekek kompetenciáit (kommunikáció, munkavégzés szervezése, a csapatmunka és prezentálás). A projekt kapcsolódik a Nemzeti Alaptanterv által ajánlott tárgyközi és projektoktatáshoz.

AUTOLANGUAGE – Autóipari Szakmák Idegennyelvi képzésének Támogatása e-tananyag Fejlesztésével

Idegen nyelvi kompetencia fejlesztése szakképzési intézményekben

TÁMOP 3.1.2

www.autolanguage.cfme.net

2013-2015

Az átfogó, interaktív e-learninges portál célja, hogy az angol, illetve más idegen nyelvű szakmai nyelvoktatások támogatásával növelje a  szakképzés vonzerejét és az oktatás korszerűsítésével javítsa az autóiparban elhelyezkedni kívánók esélyeit. A portál angol és német nyelven összesen körülbelül 1500 interaktív gyakorlatot tartalmaz. Az Autolanguage kiemelt célja, hogy segítse a szakiskolai vagy felnőttképzésben résztvevő tanulót a műszaki szakszókincs elsajátításában, az alapvető nyelvtani szerkezetek elmélyítésében és használatában különböző, a szakmához köthető kommunikációs helyzetekben. Az alapvető műszaki szakszókincs biztosításával hozzájárul, hogy a tanulók biztonságot szerezzenek a szakmai nyelv használatában. A tananyagban megjelenő témák igazodnak az autóipari szakma világához, az autóval kapcsolatos szolgáltatásokhoz és az itt dolgozó szakemberek érdeklődési köréhez.

EIT Urban Mobility - East HUB Accelerator Program

EIT Urban Mobility

www.eiturbanmobility.eu/business-creation/accelerator/hub-east/

2020 -

A Centre For Modern Education aktívan támogatja az EIT Urban Mobility East HUB Accelerator Program munkáját. 

A program az Örményországban, Bulgáriában, Grúziában, (Kelet) Németországban, Magyarországon, Izraelben, Moldovában, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Ukrajnában működő startupok támogatását, fejlődését segíti elő. Az egyedülálló 6 hónapos program, testre szabott coaching-al/mentorálással, workshop-okon való résztvételi lehetőséggel, irodahelység biztosításával. finanszírozási hozzájárulással és networking lehetőségekkel segíti a kiválasztott startup-okat, A program vezetője a ZONE Cluster Nonprofit Kft. (Magyarország), a program további partnerei a SpinLab (Németország), PowerHUB (Csehország) és az EcoMotion (Izrael).

A CFME workshop-okat/rendezvényeket szervezésével, szakmai anyagok elkészítésével, marketing és kommunikációs feladatokkal támogatja a programot és a szervezőket.

Kapcsolat

1026 Budapest, Lotz Károly utca 7. 2/6

+36 70 776 6050 

Köszönjük az leveled! Hamarosan választolunk!

bottom of page